Een zaal vol vrienden van Anton van Duinkerken


Op zaterdag 9 november vond de eerste publieksbijeenkomst van Stichting Anton van Duinkerken Nu plaats! De bijeenkomst werd georganiseerd in het kader van 75 jaar Bevrijding Brabantse Wal en had plaats in een uitverkochte Verhalenkamer van bibliotheek Het Markiezaat.

In het bijzijn van Bernard Asselbergs, de jongste zoon van Anton van Duinkerken, hield eerst dr. Michiel Besters (voorzitter van de stichting) een boeiende lezing onder de titel Anton van Duinkerkens verzet tegen het nationaalsocialisme. Van Duinkerken heeft in de jaren dertig openlijk en fel stelling genomen tegen het sterk opkomende nationaalsocialistische gedachtegoed. Dat leidde in 1935 tot De Ballade van den katholiek, een hekeldicht dat gericht was tegen NSB-leider Anton Mussert, nadat deze zich het in zijn propagandablad had veroorloofd aanvallend te schrijven over ‘den zich katholiek noemende Van Duinkerken’. Na Besters’ lezing werd deze bijzondere ballade voorgedragen door Hans Janssen.

Tijdens de tweede helft van de bijeenkomst hield prof.dr. Ismee Tames (NIOD/Universiteit Utrecht) een inleiding over het thema verzet en hoe mensen hun gedrag bepalen in situaties van onderdrukking. Met actuele voorbeelden gaf zij aan hoe wij allemaal onze keuzes zouden moeten maken in tijden van onderdrukking, bij racisme, antisemitisme en xenofobie, waarbij het vaak gaat om onze houding in ogenschijnlijk kleine kwesties. Meer informatie over haar onderzoek vind je hier of lees haar longread.

Al met al een zeer interessante middag die werd afgesloten met enkele persoonlijke ontboezemingen van Bernard Asselbergs, die zich vond vertoeven in ‘een zaal vol vrienden van zijn vader’. De eerstvolgende bijeenkomst van Stichting Anton van Duinkerken Nu vindt plaats op zondagmiddag 2 februari 2020 en staat in het teken van de rol van deze markante Bergenaar met betrekking tot de Bergse vastenavend. Hou onze website en Facebookpagina in de gaten voor meer informatie!

Stem nu op onze stichting voor de actie Rabo ClubSupport!

Vandaag is de actie Rabo ClubSupport gestart! Stichting Anton van Duinkerken Nu doet hier ook aan mee. Rabobank Zuidwest-Brabant stelt een bedrag van €150.000,- beschikbaar dat wordt verdeeld over clubs en stichtingen in de regio. Leden van Rabobank Zuidwest-Brabant kunnen vanaf vandaag tot en met 6 oktober hun stem uitbrengen op 5 organisaties die zij willen steunen. Als jonge stichting telt voor ons elke euro. Stem daarom bij Rabo ClubSupport ook op Stichting Anton van Duinkerken Nu!

Stemmen kan via www.rabo-clubsupport.nl/zuidwest-brabant. Als lid van Rabobank Zuidwest-Brabant kunt u daar met uw persoonlijke code inloggen en uw stem uitbrengen.

Kaartverkoop publieksbijeenkomst 9 november gestart

De kaartverkoop is gestart voor de publieksbijeenkomst ‘Anton van Duinkerkens verzet tegen het nationaalsocialisme’ op 9 november 2019!

Van Duinkerken kwam in de jaren dertig openlijk in het geweer tegen het nationaalsocialisme en de NSB in het bijzonder. Dat was destijds niet zo vanzelfsprekend. Wat dreef Van Duinkerken om zich hiertegen te verzetten en op te komen voor de democratie? Welke rol speelde zijn katholieke geloof daarbij? Vanuit Van Duinkerkens stellingname tegen het nationaalsocialisme kan ook een blik worden geworpen op onderdrukking en verzet vandaag de dag. Wat betekent het om in verzet te komen bij onderdrukking?

Programma:
– Dr. Michiel Besters (voorzitter Stichting Anton van Duinkerken Nu) plaatst de opkomst van het nationaalsocialisme binnen de biografie van Anton van Duinkerken
– Emiel Wilbrink draagt Van Duinkerkens gedicht ‘Ballade van den katholiek’ voor
– Prof.dr. Ismee Tames (NIOD/Utrecht University) spreekt over verzetsgedrag tijdens onderdrukking

Wanneer: zaterdag 9 november 2019, 13.30-16.00 uur
Waar: Bibliotheek Het Markiezaat, Bergen op Zoom (Kortemeestraat 17)

Reserveer je kaarten via het aanmeldingsformulier op deze website.

Kaartjes kosten €5 per stuk (koffie, thee en wat lekkers voor tijdens de pauze zijn inbegrepen).

Uitbreiding bestuur

We zijn trots te kunnen melden dat het bestuur is uitgebreid met Marius Bakx en Anouk Lebeau. Hiermee bestaat het bestuur nu uit vijf leden en krijgt de stichting grotere slagkracht voor de organisatie van nieuwe activiteiten.

Op bezoek bij het Katholiek Documentatie Centrum

v.l.n.r.: Michiel Besters, Hans Krabbendam en Pieter Huijgens

Op 26 augustus waren we te gast bij dr. Hans Krabbendam, directeur van het Katholiek Documentatie Centrum (KDC). Het KDC bewaart en ontsluit archieven van katholieke personen en instellingen uit Nederland en vormt daarmee een speciale afdeling van de Nijmeegse universiteitsbibliotheek. Tijdens ons bezoek hebben we documenten (brieven, benoemingsdossier) ingezien van prof.dr. W.J.M.A. Asselbergs uit zijn tijd als hoogleraar en rector magnificus aan de toenmalige Katholieke Universiteit Nijmegen. Daarnaast zijn we verheugd dat we dr. Krabbendam bereid hebben gevonden om zitting te nemen in ons comité van aanbeveling. Al met al een dag vol nieuwe inzichten. Leerzaam en inspirerend!

Hanna Bervoets voegt zich bij comité van aanbeveling

Hanna Bervoets

Met trots kunnen we berichten over het nieuwste lid dat is toegetreden tot het comité van aanbeveling: Hanna Bervoets! Net als Van Duinkerken is Hanna schrijfster, essayiste, recensente en columniste. Ze heeft meerdere romans op haar naam staan en schreef verschillende toneelstukken en korte verhalen. Daarnaast publiceert ze essays en recensies in bladen als NRC Handelsblad en De Volkskrant. Behalve deze literaire raakvlakken heeft ze ook een persoonlijke band met Van Duinkerken: hij was haar oudoom. 

Vrienden worden met Anton

Geïnteresseerd in het werk en leven van Anton van Duinkerken? Word dan nu vriend van Anton! Al vanaf 15 euro per jaar kun je vriend worden van deze Bergse reus en steun je Stichting Anton van Duinkerken Nu. Met jouw bijdrage kunnen we mooie activiteiten organiseren in Bergen op Zoom, waarvoor je uiteraard een uitnodiging ontvangt. Stichting Anton van Duinkerken Nu heeft een culturele ANBI-status, waardoor een extra giftenaftrek geldt voor donateurs. Kijk op de pagina Vrienden van Anton voor meer informatie en om je aan te melden als vriend van Anton!

Anton van Duinkerken te midden van zijn Bergse vastenavendvrienden (Stichting Vastenavend)

Comité van aanbeveling

Met trots meldt het bestuur van stichting Anton van Duinkerken Nu dat Cornald Maas, Koert Damveld en Mariëlle Polman plaats nemen in het comité van aanbeveling. De geboren Bergenaar Cornald Maas is afgestudeerd neerlandicus, schrijver en televisiepresentator. Koert Damveld is, naast vele andere functies, voorzitter van de geschiedkundige kring Bergen op Zoom. Mariëlle Polman schreef een proefschrift over Anton van Duinkerkens literatuurkritiek in dagblad ‘De Tijd’ en redigeerde een bundel ter ere van Van Duinkerkens 100ste geboortejaar in 2003.

Als bestuur zijn wij erg vereerd dat zij hun naam via het comité van aanbeveling willen verbinden aan onze stichting.

Oprichting Stichting Anton van Duinkerken Nu

v.l.n.r.: Pieter Huijgens, Bart Nefs, notaris Bakker en Michiel Besters

Vandaag is de Stichting Anton van Duinkerken Nu opgericht bij notaris mr. H.J.M. Bakker in Bergen op Zoom. De stichting heeft tot doel de bekendheid van het leven en werk van Anton van Duinkerken te bevorderen en de actualiteit hiervan te onderzoeken.

De naam van Van Duinkerken (W.J.M.A. Asselbergs, 1903 – 1968) geniet nog altijd enige bekendheid in Bergen op zoom, zijn geboortestad. Toch zijn weinigen nog bekend met zijn werk. Van Duinkerken was bij leven een bekend publiek figuur en speelde een belangrijke rol  in de emancipatie van het katholieke Brabant in de eerste helft van de vorige eeuw. Hij was dichter, schrijver, journalist, letterkundige, hoogleraar en lid van talloze besturen en commissies. 

Het oprichtingsbestuur van de stichting bestaat uit Michiel Besters (voorzitter), Pieter Huijgens (secretaris), Bart Nefs (penningmeester). De stichting zal publieksbijeenkomsten organiseren, deze website onderhouden, onderzoek naar Van Duinkerken uitvoeren en aansluiting zoeken bij andere organisaties voor kennisdeling en samenwerking.

Op 9 november 2019 organiseert de stichting haar eerste publieksbijeenkomst van 13.30-16.00 uur in de vestiging van bibliotheek Het Markiezaat in Bergen op Zoom. Het onderwerp is Van Duinkerkens verzet tegen het nationaalsocialisme. Sprekers zijn dr. Michiel Besters (Stichting Anton van Duinkerken Nu) en prof.dr. Ismee Tames (NIOD/Universiteit Utrecht). De gespreksleiding is in handen van Marlies van Lier (Fris presentaties).

Publieksbijeenkomst ‘Anton van Duinkerkens verzet tegen het nationaalsocialisme’

Op zaterdag 9 november 2019 van 13.30-16.00 uur organiseert de stichting Anton van Duinkerken Nu een publieksbijeenkomst over Van Duinkerkens verzet tegen het nationaalsocialisme. Wat betekent het om in verzet te komen bij onderdrukking? En welke rol speelt religie hierbij voor Van Duinkerken?

Sprekers: Prof.dr. Ismee Tames (NIOD/Universiteit Utrecht), Dr. Michiel Besters (voorzitter Stichting Anton van Duinkerken Nu)

Gespreksleider: Marlies van Lier (Fris presentaties)

Locatie: Bibliotheek Het Markiezaat, vestiging Bergen op Zoom

De Tijd, 9 december 1935