Rommetom Anton op 2 februari 2020

Anton van Duinkerken tijdens de vastenavend van 1951 (Stichting Vastenavend)

Skrol naar beneeje om ’t in ’t Berregs te leze.

Het is niet overdreven om Anton van Duinkerken de peetoom te noemen van de Bergse vastenavend. Met zijn Verdediging van Carnaval brak Van Duinkerken in 1928 al een lans voor het vastenavondfeest. En na de oprichting van Stichting Vastenavend in 1946 was Van Duinkerken verschillende keren te gast in het Krabbegat. Voor zijn verdiensten werd hij geridderd in de orde van gouden krab en benoemd tot krabbengeneraal. Bekend is zijn uitspraak tijdens kroegentochten op de vraag of hij iets wilde drinken: ‘Volgaarne, gaarne vol’!

Op 2 februari 2020 organiseert stichting Anton van Duinkerken Nu een bijeenkomst die in het teken staat van Anton van Duinkerken en de Bergse vastenavend. De bijeenkomst vindt plaats van 14.11-16.11 uur in Den Enghel aan de Grote Markt in Bergen op Zoom.
Tijdens deze leutige middag komt Prins Nilles III met zijn gevolg een saluut brengen aan de krabbengeneraal. Pieter Huygens spreekt over de band tussen Anton van Duinkerken en de Bergse vastenavend. Bernard Asselbergs (jongste zoon van Anton van Duinkerken) spreekt over zijn vaders voorliefde voor het Bergse volksfeest en zijn eigen jeugdherinneringen hieraan. Emiel Wilbrink zal de middag in goede banen leiden. De muzikale omlijsting wordt verzorgd door Troep ’71.

U kunt zich via de inschrijfpagina reeds aanmelden voor de bijeenkomst. Uiteraard is het ook mogelijk om uw kaartje op 2 februari aan de deur te kopen. Kaartjes voor de bijeenkomst kosten 5 euro (of 2 leutneutbonnen).  Naast entree krijgt u hiervoor een uniek aandenken.

Berregs:

’t Is nie overdreve n’om Anton van Duinkerken de péétoom te noeme van de Berregse Vastenavend. Mè zijn Verdedeging van Carnaval brak Van Duinkerken in 1928 al ’n lans voor ’t Vastenavendféést. En na d’oprichting van de Stichting Vastenavend in 1946 was Van Duinkerken verschillende kere te gast in ’t Krabbegat. Voor zijn verdienste wier ij geridderd in de Orde van de Gouwe Krab en benoemd tot Krabbegeneraal. Bekend is zijn uitspraak mette kroegentochte n’op de vraag of t’ie wa wilde drinke: ‘Volgaarne, gaarne vol!’

Op 2 febrewarie 2020 organiseer stichting Anton van Duinkerken Nu ’n bijéénkomst die in ’t teke sta van Anton van Duinkerken en de Berregse Vastenavend. De bijéénkomst vin plaats van 14.11 tot 16.11 uur in Den Enghel aan de Gròòte Mart.

Prins Nilles III mè z’n gevolleg mag netuurlek nie ontbreke bij de bijéénkomst om ’n saluut te brenge n’aan de Krabbegeneraal. Pieter Huygens sprikt over de band tusse Anton van Duinkerken en de Berregse Vastenavend. Bernard Asselbergs, de jongste zoon van Anton van Duinkerken, sprikt over zijn vaders voorliefde voor ’t Berregse volksféést en z’n eigeste jeugd’erinneringe ieraan. Emiel Wilbrink zal de middag prizzetere en de meziek kom van Troep ’71.

Agge interesse n’et voor de bijéénkomst kende oew eige aanmelde via deze link. Netuurlek is ’t ok mogelek om kartjes aan de deur te kòòpe n’op 2 febrewarie en die koste 5 euro (of 2 LeutNeutBonne). Ge kreg dan nie allééneg toegang, mar ok ’n uniek aandenke.

Op bezoek bij Bernard Asselbergs

V.l.n.r.: Pieter Huijgens, Bernard Asselbergs, Michiel Besters en Marius Bakx.

Op zondag 17 november zijn we in Amsterdam op bezoek geweest bij Bernard Asselbergs, de jongste zoon van Anton van Duinkerken. Dit bezoek stond mede in het teken van de bijeenkomst die wij op 2 februari 2020 organiseren over Van Duinkerken en de Bergse Vastenavend (meer nieuws hierover volgt spoedig!). Bernard heeft in de loop der jaren een grote collectie opgebouwd van zijn vaders werk en is momenteel bezig deze te voorzien van een beschrijving. Hij vertelde ons uitgebreid over deze collectie en toonde ons mooie, bijzondere en zeldzame werken. Een inspirerende middag met veel nieuwe informatie!

Een zaal vol vrienden van Anton van Duinkerken


Op zaterdag 9 november vond de eerste publieksbijeenkomst van Stichting Anton van Duinkerken Nu plaats! De bijeenkomst werd georganiseerd in het kader van 75 jaar Bevrijding Brabantse Wal en had plaats in een uitverkochte Verhalenkamer van bibliotheek Het Markiezaat.

In het bijzijn van Bernard Asselbergs, de jongste zoon van Anton van Duinkerken, hield eerst dr. Michiel Besters (voorzitter van de stichting) een boeiende lezing onder de titel Anton van Duinkerkens verzet tegen het nationaalsocialisme. Van Duinkerken heeft in de jaren dertig openlijk en fel stelling genomen tegen het sterk opkomende nationaalsocialistische gedachtegoed. Dat leidde in 1935 tot De Ballade van den katholiek, een hekeldicht dat gericht was tegen NSB-leider Anton Mussert, nadat deze zich het in zijn propagandablad had veroorloofd aanvallend te schrijven over ‘den zich katholiek noemende Van Duinkerken’. Na Besters’ lezing werd deze bijzondere ballade voorgedragen door Hans Janssen.

Tijdens de tweede helft van de bijeenkomst hield prof.dr. Ismee Tames (NIOD/Universiteit Utrecht) een inleiding over het thema verzet en hoe mensen hun gedrag bepalen in situaties van onderdrukking. Met actuele voorbeelden gaf zij aan hoe wij allemaal onze keuzes zouden moeten maken in tijden van onderdrukking, bij racisme, antisemitisme en xenofobie, waarbij het vaak gaat om onze houding in ogenschijnlijk kleine kwesties. Meer informatie over haar onderzoek vind je hier of lees haar longread.

Al met al een zeer interessante middag die werd afgesloten met enkele persoonlijke ontboezemingen van Bernard Asselbergs, die zich vond vertoeven in ‘een zaal vol vrienden van zijn vader’. De eerstvolgende bijeenkomst van Stichting Anton van Duinkerken Nu vindt plaats op zondagmiddag 2 februari 2020 en staat in het teken van de rol van deze markante Bergenaar met betrekking tot de Bergse vastenavend. Hou onze website en Facebookpagina in de gaten voor meer informatie!

Stem nu op onze stichting voor de actie Rabo ClubSupport!

Vandaag is de actie Rabo ClubSupport gestart! Stichting Anton van Duinkerken Nu doet hier ook aan mee. Rabobank Zuidwest-Brabant stelt een bedrag van €150.000,- beschikbaar dat wordt verdeeld over clubs en stichtingen in de regio. Leden van Rabobank Zuidwest-Brabant kunnen vanaf vandaag tot en met 6 oktober hun stem uitbrengen op 5 organisaties die zij willen steunen. Als jonge stichting telt voor ons elke euro. Stem daarom bij Rabo ClubSupport ook op Stichting Anton van Duinkerken Nu!

Stemmen kan via www.rabo-clubsupport.nl/zuidwest-brabant. Als lid van Rabobank Zuidwest-Brabant kunt u daar met uw persoonlijke code inloggen en uw stem uitbrengen.

Kaartverkoop publieksbijeenkomst 9 november gestart

De kaartverkoop is gestart voor de publieksbijeenkomst ‘Anton van Duinkerkens verzet tegen het nationaalsocialisme’ op 9 november 2019!

Van Duinkerken kwam in de jaren dertig openlijk in het geweer tegen het nationaalsocialisme en de NSB in het bijzonder. Dat was destijds niet zo vanzelfsprekend. Wat dreef Van Duinkerken om zich hiertegen te verzetten en op te komen voor de democratie? Welke rol speelde zijn katholieke geloof daarbij? Vanuit Van Duinkerkens stellingname tegen het nationaalsocialisme kan ook een blik worden geworpen op onderdrukking en verzet vandaag de dag. Wat betekent het om in verzet te komen bij onderdrukking?

Programma:
– Dr. Michiel Besters (voorzitter Stichting Anton van Duinkerken Nu) plaatst de opkomst van het nationaalsocialisme binnen de biografie van Anton van Duinkerken
– Emiel Wilbrink draagt Van Duinkerkens gedicht ‘Ballade van den katholiek’ voor
– Prof.dr. Ismee Tames (NIOD/Utrecht University) spreekt over verzetsgedrag tijdens onderdrukking

Wanneer: zaterdag 9 november 2019, 13.30-16.00 uur
Waar: Bibliotheek Het Markiezaat, Bergen op Zoom (Kortemeestraat 17)

Reserveer je kaarten via het aanmeldingsformulier op deze website.

Kaartjes kosten €5 per stuk (koffie, thee en wat lekkers voor tijdens de pauze zijn inbegrepen).

Uitbreiding bestuur

We zijn trots te kunnen melden dat het bestuur is uitgebreid met Marius Bakx en Anouk Lebeau. Hiermee bestaat het bestuur nu uit vijf leden en krijgt de stichting grotere slagkracht voor de organisatie van nieuwe activiteiten.

Op bezoek bij het Katholiek Documentatie Centrum

v.l.n.r.: Michiel Besters, Hans Krabbendam en Pieter Huijgens

Op 26 augustus waren we te gast bij dr. Hans Krabbendam, directeur van het Katholiek Documentatie Centrum (KDC). Het KDC bewaart en ontsluit archieven van katholieke personen en instellingen uit Nederland en vormt daarmee een speciale afdeling van de Nijmeegse universiteitsbibliotheek. Tijdens ons bezoek hebben we documenten (brieven, benoemingsdossier) ingezien van prof.dr. W.J.M.A. Asselbergs uit zijn tijd als hoogleraar en rector magnificus aan de toenmalige Katholieke Universiteit Nijmegen. Daarnaast zijn we verheugd dat we dr. Krabbendam bereid hebben gevonden om zitting te nemen in ons comité van aanbeveling. Al met al een dag vol nieuwe inzichten. Leerzaam en inspirerend!

Hanna Bervoets voegt zich bij comité van aanbeveling

Hanna Bervoets

Met trots kunnen we berichten over het nieuwste lid dat is toegetreden tot het comité van aanbeveling: Hanna Bervoets! Net als Van Duinkerken is Hanna schrijfster, essayiste, recensente en columniste. Ze heeft meerdere romans op haar naam staan en schreef verschillende toneelstukken en korte verhalen. Daarnaast publiceert ze essays en recensies in bladen als NRC Handelsblad en De Volkskrant. Behalve deze literaire raakvlakken heeft ze ook een persoonlijke band met Van Duinkerken: hij was haar oudoom. 

Vrienden worden met Anton

Geïnteresseerd in het werk en leven van Anton van Duinkerken? Word dan nu vriend van Anton! Al vanaf 15 euro per jaar kun je vriend worden van deze Bergse reus en steun je Stichting Anton van Duinkerken Nu. Met jouw bijdrage kunnen we mooie activiteiten organiseren in Bergen op Zoom, waarvoor je uiteraard een uitnodiging ontvangt. Stichting Anton van Duinkerken Nu heeft een culturele ANBI-status, waardoor een extra giftenaftrek geldt voor donateurs. Kijk op de pagina Vrienden van Anton voor meer informatie en om je aan te melden als vriend van Anton!

Anton van Duinkerken te midden van zijn Bergse vastenavendvrienden (Stichting Vastenavend)

Comité van aanbeveling

Met trots meldt het bestuur van stichting Anton van Duinkerken Nu dat Cornald Maas, Koert Damveld en Mariëlle Polman plaats nemen in het comité van aanbeveling. De geboren Bergenaar Cornald Maas is afgestudeerd neerlandicus, schrijver en televisiepresentator. Koert Damveld is, naast vele andere functies, voorzitter van de geschiedkundige kring Bergen op Zoom. Mariëlle Polman schreef een proefschrift over Anton van Duinkerkens literatuurkritiek in dagblad ‘De Tijd’ en redigeerde een bundel ter ere van Van Duinkerkens 100ste geboortejaar in 2003.

Als bestuur zijn wij erg vereerd dat zij hun naam via het comité van aanbeveling willen verbinden aan onze stichting.