Oprichting Stichting Anton van Duinkerken Nu

v.l.n.r.: Pieter Huijgens, Bart Nefs, notaris Bakker en Michiel Besters

Vandaag is de Stichting Anton van Duinkerken Nu opgericht bij notaris mr. H.J.M. Bakker in Bergen op Zoom. De stichting heeft tot doel de bekendheid van het leven en werk van Anton van Duinkerken te bevorderen en de actualiteit hiervan te onderzoeken.

De naam van Van Duinkerken (W.J.M.A. Asselbergs, 1903 – 1968) geniet nog altijd enige bekendheid in Bergen op zoom, zijn geboortestad. Toch zijn weinigen nog bekend met zijn werk. Van Duinkerken was bij leven een bekend publiek figuur en speelde een belangrijke rol  in de emancipatie van het katholieke Brabant in de eerste helft van de vorige eeuw. Hij was dichter, schrijver, journalist, letterkundige, hoogleraar en lid van talloze besturen en commissies. 

Het oprichtingsbestuur van de stichting bestaat uit Michiel Besters (voorzitter), Pieter Huijgens (secretaris), Bart Nefs (penningmeester). De stichting zal publieksbijeenkomsten organiseren, deze website onderhouden, onderzoek naar Van Duinkerken uitvoeren en aansluiting zoeken bij andere organisaties voor kennisdeling en samenwerking.

Op 9 november 2019 organiseert de stichting haar eerste publieksbijeenkomst van 13.30-16.00 uur in de vestiging van bibliotheek Het Markiezaat in Bergen op Zoom. Het onderwerp is Van Duinkerkens verzet tegen het nationaalsocialisme. Sprekers zijn dr. Michiel Besters (Stichting Anton van Duinkerken Nu) en prof.dr. Ismee Tames (NIOD/Universiteit Utrecht). De gespreksleiding is in handen van Marlies van Lier (Fris presentaties).

Publieksbijeenkomst ‘Anton van Duinkerkens verzet tegen het nationaalsocialisme’

Op zaterdag 9 november 2019 van 13.30-16.00 uur organiseert de stichting Anton van Duinkerken Nu een publieksbijeenkomst over Van Duinkerkens verzet tegen het nationaalsocialisme. Wat betekent het om in verzet te komen bij onderdrukking? En welke rol speelt religie hierbij voor Van Duinkerken?

Sprekers: Prof.dr. Ismee Tames (NIOD/Universiteit Utrecht), Dr. Michiel Besters (voorzitter Stichting Anton van Duinkerken Nu)

Gespreksleider: Marlies van Lier (Fris presentaties)

Locatie: Bibliotheek Het Markiezaat, vestiging Bergen op Zoom

De Tijd, 9 december 1935

Kennismaking met Prof.dr. Ismee Tames

V.l.n.r.: Michiel Besters, Ismee Tames en Pieter Huijgens

Vandaag 20 mei 2019 zijn we op bezoek geweest bij Prof.dr. Ismee Tames (NIOD/Universiteit Utrecht) te Amsterdam. Dit in het kader van de bijeenkomst op 9 november 2019 over Anton van Duinkerkens verzet tegen het nationaal-socialisme. Ismee Tames zal tijdens deze bijeenkomst haar licht laten schijnen over de betekenis van verzetsgedrag en de rol van religie (katholicisime) hierbij.