Bijeenkomsten

2 februari 2020: vastenavendbijeenkomst ‘Rommetom Anton’
Deze bijeenkomst vond plaats in Den Enghel in Bergen op Zoom en had het volgende programma:
Pieter Huygens (secretaris Stichting Anton van Duinkerken Nu) sprak over de band tussen Anton van
Duinkerken en de Bergse vastenavend
Bernard Asselbergs (jongste zoon van Anton van Duinkerken) deelde zijn herinneringen aan zijn vaders
voorliefde voor het Bergse feest
Prins Nilles III bracht een ode aan Anton van Duinkerken als verdediger van het Bergse vastenavendfeest
9 november 2019: publieksbijeenkomst ‘Anton van Duinkerkens verzet tegen het nationaalsocialisme’
Deze bijeenkomst vond plaats in bibliotheek Het Markiezaat te Bergen op Zoom en had het volgende
programma:
Dr. Michiel Besters (voorzitter Stichting Anton van Duinkerken Nu) plaatste de opkomst van het
nationaalsocialisme binnen de biografie van Anton van Duinkerken
Hans Janssen droeg Van Duinkerkens gedicht De ballade van den katholiek voor
Prof.dr. Ismee Tames (NIOD/Universiteit Utrecht) sprak over verzetsgedrag tijdens onderdrukking
De lezing van Michiel Besters kunt u hier in PDF nalezen:
Anton van Duinkerkens verzet tegen het nationaalsocialisme door dr. Michiel BestersDownload
Meer informatie over het onderzoek van Ismee Tames vindt u hier. Ook kunt u haar longread over dit
onderwerp lezen.