Bijeenkomsten

2 februari 2024: Rommetom Anton, een ontmoeting tussen Anton van Duinkerken en Adriaan Ditvoorst

Samen met CinemaParadiso hebben we voor de tweede keer een vastenavondbijeenkomst georganiseerd: Rommetom Anton. Tijdens deze avond hebben Van Duinkerken en de van oorsprong Bergse filmmaker Adriaan Ditvoorst (1940-1987) elkaar ontmoet. Aan de hand van Ditvoorsts film Carna (1969) en Van Duinkerkens boek Verdediging van Carnaval (1928) hebben we hun verbeelding en begrip van carnaval vergeleken. Beiden afkomstig uit Bergen op Zoom en voor hun werk geïnspireerd door de indrukken die ze tijdens de Bergse vastenavond opdeden hebben we gezocht naar overlap, invloeden en overeenkomsten in hun carnavalsthematiek.

Ria Adriaansen(CinemaParadiso) sprak over Adriaan Ditvoorst en verzorgde een inleiding en bespreking van zijn films Ik kom wat later naar Madra (1965) en Carna (1969).
Pieter Huijgens (Stichting Anton van Duinkerken Nu) besprak de betekenis van carnaval volgens Van Duinkerkens begrip.
Cora Verheijen
(Stichting Anton van Duinkerken Nu) droeg Van Duinkerkens gedicht Vastenavond voor.

10 september 2023: Stadswandeling Anton van Duinkerken

In samenwerking met de Bergse Actieve Senioren (BAS) hebben we een stadswandeling door de binnenstad van Bergen op Zoom georganiseerd. Tijdens de anderhalf uur durende tocht nam stadsgids Cora Verheijen een groep van ruim twintig deelnemers mee langs plekken die een betekenis hebben gehad in het leven en werk van Van Duinkerken. Van zijn persoonlijke herinneringen aan zijn geboortehuis in de Sint-Josephstraat tot zijn betekenis voor de vastenavend; met de tocht werd duidelijk hoe sterk de band tussen Van Duinkerken en Bergen op Zoom was en nog altijd is.

3 februari 2023: Voordracht over Van Duinkerken bij de Orde van den Prince

Op uitnodiging van de Orde van den Prince zal Michiel Besters een voordracht houden over Anton van Duinkerken, waarin hij een licht zal werpen op diens verdiensten als literator, journalist, polemist, dichter, redenaar en katholiek emancipator in de jaren 1930 tot 1960. Er zal worden stilgestaan bij diverse biografische (Bergse) elementen en ook zijn literaire en wetenschappelijke werken worden besproken.

16 november en 7 december 2022: Brabant en Bergen op Zoom in het werk van Anton van Duinkerken

Voor de tweede keer hebben we samen met de Bergse Actieve Senioren (BAS) een tweedaagse cursus georganiseerd. Waar de eerste cursus een algemene introductie was om het leven en werk van Van Duinkerken te leren kennen, zijn we ditmaal dieper ingegaan op Brabant en Bergen op Zoom als thema’s in het werk van Van Duinkerken. Door diverse gedichten en boeken te bespreken is er een caleidoscopische blik geworpen op dit onderwerp. Zo werd er gekeken naar Van Duinkerkens beeld van Brabant, hoe hij zijn poëzie ervoor inzette en hoe sommige werken gelezen kunnen worden.

11 juni 2022: Anton van Duinkerken ontmoet: Wouter Lutkie

Deze bijeenkomst vond plaats in bibliotheek Het Markiezaat te Bergen op Zoom, naar aanleiding van de recent verschenen biografie over Wouter Lutkie (door Willem Huberts). Het programma bestond uit de volgende onderdelen:

Willem Huberts (Biograaf Wouter Lutkie) sprak over Wouter Lutkie, zijn stellingname ten opzichte van het fascisme en nationaalsocialisme en zijn relatie met Anton van Duinkerken
Bernard Asselbergs (jongste zoon van Anton van Duinkerken) droeg Kerstlied in Polen voor en sprak vanuit zijn vaders kant over de relatie met Lutkie

Tot slot vond er een gesprek tussen Huberts en Asselbergs (met aanvullende vragen uit het publiek) plaats om Van Duinkerken en Lutkie elkaar te laten ‘ontmoeten’.

13 oktober en 3 november 2021: introductiecursus ‘Anton van Duinkerken: leven en werk’

Samen met de Bergse Actieve Senioren (BAS) hebben we een tweedaagse introductiecursus georganiseerd. De eerste bijeenkomst stond in het teken van een biografische introductie en kennismaking met enkele werken van Van Duinkerken. Tijdens de tweede middag werden er twee thema’s verder besproken:
– Van Duinkerkens stellingname tegen het nationaalsocialisme en zijn naoorlogse visie op de Westerse vooruitgangsgedachte
– Brabant als thema in zijn werk en de betekenis van Verdediging van Carnaval.

2 februari 2020: vastenavendbijeenkomst ‘Rommetom Anton’

Deze bijeenkomst vond plaats in Den Enghel in Bergen op Zoom en had het volgende programma:
Pieter Huijgens (secretaris Stichting Anton van Duinkerken Nu) sprak over de band tussen Anton van
Duinkerken en de Bergse vastenavend
Bernard Asselbergs (jongste zoon van Anton van Duinkerken) deelde zijn herinneringen aan zijn vaders
voorliefde voor het Bergse feest
Prins Nilles III bracht een ode aan Anton van Duinkerken als verdediger van het Bergse vastenavendfeest

9 november 2019: publieksbijeenkomst ‘Anton van Duinkerkens verzet tegen het nationaalsocialisme’

Deze bijeenkomst vond plaats in bibliotheek Het Markiezaat te Bergen op Zoom en had het volgende
programma:
Dr. Michiel Besters (voorzitter Stichting Anton van Duinkerken Nu) plaatste de opkomst van het
nationaalsocialisme binnen de biografie van Anton van Duinkerken
Hans Janssen droeg Van Duinkerkens gedicht De ballade van den katholiek voor
Prof.dr. Ismee Tames (NIOD/Universiteit Utrecht) sprak over verzetsgedrag tijdens onderdrukking
De lezing van Michiel Besters kunt u hier in PDF nalezen:
Anton van Duinkerkens verzet tegen het nationaalsocialisme door dr. Michiel BestersDownload
Meer informatie over het onderzoek van Ismee Tames vindt u hier. Ook kunt u haar longread over dit
onderwerp lezen.