Ontsluiting Van Duinkerkencollectie Bernard Asselbergs

Onlangs lanceerde Bernard Asselbergs de website www.antonvanduinkerken.com. Als jongste zoon van Van Duinkerken verzamelde Asselbergs veel bijzondere uitgaven, auteursexemplaren en toebehoren die niet in Van Duinkerkens archief in het Literatuurmuseum zijn opgenomen. Asselbergs heeft het geheel beschreven, gecategoriseerd en waar nodig aangevuld. Het geheel vormt een waardevolle bron voor bibliografische studie. Een aparte sectie van de website is gewijd aan Asselbergs eigen publicaties over zijn vaders werk.

Als literair executeur testamentair beheert Asselbergs zijn vaders literair nalatenschap en onderhoudt namens de familie contanten die voortkomen uit zijn vaders werk. Ook is hij als extern adviseur verbonden aan onze stichting