Archief

Stichting Anton van Duinkerken Nu krijgt regelmatig (primaire) bronnen in bruikleen van particulieren. Deze kunnen variëren van foto’s en manuscripten tot audiofragmenten of krantenknipsels. De stichting heeft zich ten doel gesteld kennis over Anton van Duinkerken te verspreiden en toegankelijk te maken. Dat betekent dat we deze bronnen in overleg met de rechthebbenden ontsluiten via onze website. Via deze pagina kunt u zoeken door de bronnen die reeds beschikbaar gesteld zijn. Een beschrijving van de bronnen vindt u in de inventaris, die u kunt downloaden.

Stichting Anton van Duinkerken Nu is van geen van deze bronnen een belanghebbende eigenaar. Wij kunnen daarom ook niet beslissen over het gebruik van deze bronnen door derden.

Inventaris

U kunt de inventaris met beschrijving van de verschillende bronnen hieronder downloaden. Deze inventaris wordt geüpdatet wanneer er nieuwe bronnen ontsloten worden.

Onderdelen van het archief

Het archief bestaat uit de volgende onderdelen. De nummering in de inventaris komt overeen met de kenmerken van de afzonderlijke stukken. Onderstaande links leiden naar de pagina’s waar u de betreffende bronnen kunt raadplegen.