Verdediging van Carnaval anno 2023

Recentelijk werd bekend dat de eindtoets voor groep 8 van de basisschool aankomend jaar wordt ingepland in de carnavalsperiode. Naar aanleiding van vragen over deze ongelukkige planning voor Noord-Brabant en Limburg liet minister Wiersma weten dat de carnavalsviering dan maar verplaatst moet worden. Deze laconieke reactie van de minister heeft geleid tot een motie tijdens de Provinciale Staten vergadering op 26 mei j.l.

De indieners van de motie Hubert Koevoets en Marc Oudenhoven (Lokaal-Brabant) en mede-indieners Inge Vossen- van Beers (Volt), Jan Frans Brouwers (50 Plus), Kasper van de Langenberg (D66), Ronnie Buiks (CDA), Nico Heijmans (SP), Alexander van Hattum (PVV) en Jozef Minkels (FvD) stelden terecht dat carnaval cultureelerfgoed is. En dat dit genoeg reden is om de planning voor de eindtoets van groep 8 aan te passen.

Ter onderbouwing van het belang van carnaval voor Noord-Brabant en Limburg wordt in de motie verwezen naar ‘Verdediging van Carnaval’ van Anton van Duinkerken. Dit boek werd in 1928 geschreven om de carnavalstraditie te verdedigen als gemeenschapsfeest – tegen de geestelijkheid die carnaval als een onzedelijk kwestie zag. En ook – verwijzend naar de eeuwenoude traditie – dat het moment waarop het carnavalsfeest wordt gevierd niet willekeurig is.

Mooi om te zien dat het polemische boek van Anton van Duinkerken ook vandaag nog als referentie wordt gebruikt in een belangrijke maatschappelijke discussie. De leden van De Provinciale Staten als hedendaagse verdedigers in de geest van Anton…

De motie vindt u hier: