Op bezoek bij het Katholiek Documentatie Centrum

v.l.n.r.: Michiel Besters, Hans Krabbendam en Pieter Huijgens

Op 26 augustus waren we te gast bij dr. Hans Krabbendam, directeur van het Katholiek Documentatie Centrum (KDC). Het KDC bewaart en ontsluit archieven van katholieke personen en instellingen uit Nederland en vormt daarmee een speciale afdeling van de Nijmeegse universiteitsbibliotheek. Tijdens ons bezoek hebben we documenten (brieven, benoemingsdossier) ingezien van prof.dr. W.J.M.A. Asselbergs uit zijn tijd als hoogleraar en rector magnificus aan de toenmalige Katholieke Universiteit Nijmegen. Daarnaast zijn we verheugd dat we dr. Krabbendam bereid hebben gevonden om zitting te nemen in ons comité van aanbeveling. Al met al een dag vol nieuwe inzichten. Leerzaam en inspirerend!

Hanna Bervoets voegt zich bij comité van aanbeveling

Hanna Bervoets

Met trots kunnen we berichten over het nieuwste lid dat is toegetreden tot het comité van aanbeveling: Hanna Bervoets! Net als Van Duinkerken is Hanna schrijfster, essayiste, recensente en columniste. Ze heeft meerdere romans op haar naam staan en schreef verschillende toneelstukken en korte verhalen. Daarnaast publiceert ze essays en recensies in bladen als NRC Handelsblad en De Volkskrant. Behalve deze literaire raakvlakken heeft ze ook een persoonlijke band met Van Duinkerken: hij was haar oudoom. 

Vrienden worden met Anton

Geïnteresseerd in het werk en leven van Anton van Duinkerken? Word dan nu vriend van Anton! Al vanaf 15 euro per jaar kun je vriend worden van deze Bergse reus en steun je Stichting Anton van Duinkerken Nu. Met jouw bijdrage kunnen we mooie activiteiten organiseren in Bergen op Zoom, waarvoor je uiteraard een uitnodiging ontvangt. Stichting Anton van Duinkerken Nu heeft een culturele ANBI-status, waardoor een extra giftenaftrek geldt voor donateurs. Kijk op de pagina Vrienden van Anton voor meer informatie en om je aan te melden als vriend van Anton!

Anton van Duinkerken te midden van zijn Bergse vastenavendvrienden (Stichting Vastenavend)

Comité van aanbeveling

Met trots meldt het bestuur van stichting Anton van Duinkerken Nu dat Cornald Maas, Koert Damveld en Mariëlle Polman plaats nemen in het comité van aanbeveling. De geboren Bergenaar Cornald Maas is afgestudeerd neerlandicus, schrijver en televisiepresentator. Koert Damveld is, naast vele andere functies, voorzitter van de geschiedkundige kring Bergen op Zoom. Mariëlle Polman schreef een proefschrift over Anton van Duinkerkens literatuurkritiek in dagblad ‘De Tijd’ en redigeerde een bundel ter ere van Van Duinkerkens 100ste geboortejaar in 2003.

Als bestuur zijn wij erg vereerd dat zij hun naam via het comité van aanbeveling willen verbinden aan onze stichting.